QUẢNG CÁO
 
Truy cập
Đang online: 2
Tổng số: 728,965
CHI TIẾT
Tổng quan về phương pháp chuyển gen trong gen trị liệu bệnh ung thư
Review on the gene transfer treatments in cancer gene therapy
Nguyễn Thị Lập, Nguyễn Xuân Bắc
Số: 517 - Tháng 5/2019 - Trang 3-7

Những thập kỉ gần đây, gen trị liệu trở thành chủ đề hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu vì khả năng điều trị trong rất nhiều bệnh, đặc biệt là ung thư. Gen trị liệu nhằm mục đích đưa và biểu hiện vật liệu di truyền vào tế bào hoặc mô đích để đạt được hiệu quả điều trị. Hơn nữa, vì hầu hết các gen trị liệu là các áp dụng duy nhất một lần, có thể có hiệu quả về chi phí lâu dài. Vì vậy, sử dụng gen trị liệu trong điều trị ung thư được coi là một phương pháp đầy hứa hẹn và hấp dẫn nhiều nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, ứng dụng của gen trị liệu bị hạn chế vì thiếu phương pháp chuyển gen an toàn và hiệu quả. Hiệu quả chuyển gen và độ an toàn phụ thuộc rất lớn vào các phương pháp chuyển gen. Để góp phần đưa công nghệ và áp dụng cho các nghiên cứu phát triển hệ vận chuyển gen này trong điều trị ung thư tại Việt Nam, tổng quan này nhằm khái quát về các phương pháp chuyển gen sử dụng các vector phổ biến nhất trong gen trị liệu bệnh ung thư, ưu điểm và hạn chế của các loại hệ thống chuyển gen khác nhau cũng như làm nổi bật một số kết quả chính đạt được trong liệu pháp gen ung thư.

Các phương pháp chuyển gen và các vector sử dụng trong gen trị liệu bệnh ung thư

- Phương pháp chuyển gen sử dụng vector virus

- Phương pháp chuyển gen sử dụng vector không virus

- Chuyển gen sử dụng phương pháp vật lý

            Kết luận

Liệu pháp gen là một cách tiếp cận hấp dẫn và tiềm năng để điều trị các bệnh khác nhau, bao gồm cả ung thư. Một trong những thách thức trong liệu pháp gen vẫn là hiệu quả chuyển gen thấp và sự phân bố hạn chế của vector trong mô đích. Ngoài ra, chúng khác nhau về thời gian biểu hiện của gen chuyển, cũng như tính an toàn của chúng. Một hệ chuyển gen tốt cho điều trị ung thư phải có khả năng đóng gói và bảo vệ các gen điều trị, trốn thoát được sự giáng hóa trong nội bào và đặc biệt nhắm đích vào vị trí khối u. Cả vector virus, không virus hay hệ chuyển gen sử dụng phương pháp vật lý đã được phát triển và đánh giá để chuyển gen điều trị đáp ứng yêu cầu trị liệu gen ung thư. Tùy thuộc vào yêu cầu, các vector khác nhau có thể được sử dụng cho các mục đích điều trị khác nhau. Từ các phân tích ưu nhược điểm của các vector chuyển gen, cần nhấn mạnh rằng các hướng nghiên cứu và ứng dụng trong thời gian tới nên chú trọng phương pháp bào chế và sản xuất các vector này nhằm tối ưu hóa khả năng chuyển gen và đáp ứng yêu cầu trị liệu ung thư

Cancer has been, from the beginning, a target of intense research for gene therapy approaches. Currently, two cancer gene therapy products have received market approval, both in China. Yet, many questions of safety, efficacy, and commercial viability remain to be resolved with many gene therapy procedures. In addition, the challenge in gene therapy is to deliver an adequate amount of genetic material into target cells or tissues and maintain gene expression for a desired period of time. Technologies that involve gene transfer treatments allow the insertion of foreign DNA into tumour cells, resulting in restored protein expression or altered function. This review summarizes important aspects of vectors for gene delivery such as viral, nonviral and physical gene delivery vectors. This review is intended to point out the most common vectors, the advantages and the limitations of various types of gene delivery system as well as highlight some key results achieved in cancer gene therapy.

Quay trở lại

Bản quyền thuộc về Tạp chí Dược học – Bộ Y tế

Địa chỉ: 138 A Giảng Võ - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.37367717 – 04.37368367 - E-mail: tapchiduocbyt@gmail.com