QUẢNG CÁO
 
Truy cập
Đang online: 3
Tổng số: 728,977
CHI TIẾT
Xây dựng quy trình định lượng asperulosid trong bạch hoa xà thiệt thảo (Herba Hedyotis diffusae) bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-PDA)
Development and validation of a high performance liquid chromatography method for the quantification of asperulosid in Herba Hedyotis diffusae
Chu Ngọc Phượng, Phạm Ngọc Thạc, Dương Hồng Tố Quyên, Nguyễn Thị Thu Hương, Chung Khang Kiệt, Trần Thanh Nhãn
Số: 15 - Tháng 2/2021 - Trang 60-66

              Bạch hoa xà thiệt thảo là một dược liệu phổ biến ở nước ta, với công dụng chính là chống oxy hóa, bảo vệ gan, hạ men gan, tác dụng kháng viêm. Asperulosid là một trong những hợp chất iridoid chính của bạch hoa xà thiệt thảo, có tác dụng kháng viêm với cơ chế giảm sản xuất oxit nitric. Hiện nay, chuyên luận Bạch hoa xà thiệt thảo trong Dược điển Việt Nam V chưa quy định việc định lượng asperulosid. Vì vậy, nhằm mục đích kiểm soát và nâng cao chất lượng dược liệu bạch hoa xà thiệt thảo trên thị trường, tiêu chí định lượng cần được nghiên cứu phát triển. Nghiên cứu thực hiện với mục tiêu xây dựng quy trình định lượng asperulosid trong dược liệu bạch hoa xà thiệt thảo bằng phương pháp HPLC - PDA. 

Nguyên liệu

Dược liệu bạch hoa xà thiệt thảo (Herba Hedyotis diffusae) đạt tiêu chuẩn Dược điển Việt Nam V, được cung cấp bởi Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương pháp nghiên cứu

- Khảo sát quy trình xử lí mẫu

- Khảo sát điều kiện HPLC định lượng asperulosid

- Thẩm định quy trình định lượng asperulosid

Kết luận

Quy trình định lượng asperulosid trong dược liệu bạch hoa xà thiệt thảo đã được xây dựng và thẩm định các tiêu chí theo hướng dẫn của ICH. Kết quả thẩm định đạt các yêu cầu về tính tương thích hệ thống, tính tuyến tính, độ đặc hiệu, độ chính xác cao (RSD là 0,89 %), độ đúng với độ phục hồi trong khoảng 96,46 - 99,88 %. Vì vậy, quy trình định lượng có thể được ứng dụng để định lượng asperulosid trong dược liệu bạch hoa xà thiệt thảo.

Asperulosid is a bioactive compound of white flower snake-tongue grass (Hedyotis diffusa, Rubiaceae), a traditional herbal used for protecting liver and antioxidant effect. This study was conducted to develop a method for asperulosid quantification in Herba Hedyotis diffusae by high performance liquid chromatography (HPLC). Sample preparation methods and HPLC conditions were screened and selected. The quantitation method was validated on its system suitability, specificity, linearity, precision and accuracy. Methanol was selected as extraction solvent for sample preparation at a material: Methanol ratio of 500 mg/ 25 ml. The best HPLC condition for asperulosid determination employed Phenomenex C18 (25 cm × 4.6 mm; 5 μm), a detection wavelength of 238 nm, a column temperature of 30 oC, a flow rate of 1 ml/min, and an injection volume of 10 μl. Mobile phase was mixtures of acetonitrile and H3PO4 0.1 %  at a ratio of 9 : 91 (v/v). There was good correlation between peak areas and asperulosid acid concentrations (r2 = 0.9996). The RSD values of inter - day precision were found to be at 0.75 %. The recovery percentages were of 95 – 105 %. The proposed method met the requirements of validation and could be useful for improving the specification of Herba Hedyotis diffusae.

Quay trở lại

Bản quyền thuộc về Tạp chí Dược học – Bộ Y tế

Địa chỉ: 138 A Giảng Võ - Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.37367717 – 04.37368367 - E-mail: tapchiduocbyt@gmail.com